เฉลยข้อสอบ ป.1 หน่วยที่ 1-13  เป็นเฉลยทั้งหมดนะครับเอาไว้สำหรับตรวจข้อสอบหลังสอบเสร็จครับ อย่างไรก็ลองทำดูก่อนครับถ้าทำไม่ได้อย่างไรค่อยมาดูเฉลยอีกทีหนึ่งครับ