แบบทดสอบคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 หน่วยที่ 1 เรื่องจำนวนไม่เกิน 100,000 เหมาะสำหรับการนำไปอ่านทำแบบฝึกหัดเพื่อเตรียมตัวในการสอบครับ เป็นข้อสอบที่ดี มีทั้งข้อง่ายและข้อยาก แต่ส่วนใหญ่ไม่ยากมาก เหมาะสำหรับการฝึกฝนด้วยตัวเอง และครูสามารถนำไปเป็นสื่อประกอบการสอนได้ครับ สามารถดูตัวอย่างข้อสอบก่อนดาวน์โหลดได้ครับ ตัวอย่างอยู่ด้านล่างครับขอให้สนุกกับการทำแบบฝึกหัดครับ

ดาวน์โหลด

Pin It