แบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 เป็นแบบทดสอบของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงาณคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้อนุญาตให้นำมาเผยแพร่ได้ครับ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ครูนักเรียนตลอดจนผู้ที่มีความสนใจทั่วไปครับ อันนี้เป็นแบบทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ ป.5 ปีการศึกษา 2561 นะครับ มีเฉลยด้วยครับอย่างไรท่านใดสนใจก็ลองเอาไปทำดูครับ เป็นแบบทดสอบที่ดีมากครับ ผู้ปกครองมีเวลาก็สามารถนำไปสอนบุตรหลานท่านได้ครับ เป็นข้อสอบแนววิเคราะห์ สามารถสร้างความคิดวิเคราะห์ให้ผู้ฝึกได้เป็นอย่างดีครับ ลองดูตัวอย่างข้อสอบและเฉลยได้ด้านล่างครับ

เฉลยด้านล่างครับ

กระดาษคำตอบ