ใบกิจกรรมโจทย์ปัญหาการคูณ  เป็นใบกิจกรรมสำหรับคุณครูใช้สอนนักเรียนระดับปรถมศึกษาครับ มีโจทย์หลากหลายให้นักเรียนได้ฝึกทำครับ นักเรียนจะได้เจอโจทย์ที่หลากหลาย ฝึกทำโจทย์นักเรียนก็จะได้ประสบการณ์ในการทำโจทย์และได้ฝึกทักษะการแก้โจทย์ครับผม ไปดูโจทย์กันเลย