แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ซึ่งสรุปเป็น 5 หัวข้อใหญ่ๆ ที่เคยออกข้อสอบดังนี้

  •  การเติมคำลงในช่องว่างให้ถูกต้องและตรงตามบริบท
  • การเรียงลำดับข้อความ
  • การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องรัดกุมตามบริบทและความหมาย
  • การสรุปความและการตีความ
  • ความเข้าใจในการอ่านบทความสั้นและความบทความยาว

ลองเอาไปศึกษาดูครับ ทุกสิ่งทุกอย่างต้องแลกมาด้วยหยาดเหงื่อทั้งนั้น จำไว้เลยไม่มีอะไรได้มาอย่างง่ายๆ ต้องพยายามมากกกว่าคนอื่นเป็นสองเท่า สามเท่า ถึงจะสามารถยืนหยัดอยู่เหนือคนอื่นได้

ดาวน์โหลด

Pin It