ถ้า \(1-\frac{6}{x}+\frac{9}{x^{2}}=0\) จะได้ \((x-1)^{2}\) เท่ากับเท่าใด

ข้อนี้เป็นข้อสอบ ของ ม.ต้น นะคับ ลองๆคิดดูก่อนอย่าพึ่งเปิดดูเฉลย นะคับ คิดสนุกๆวันละข้อคับ

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}1-\frac{6}{x}+\frac{9}{x^{2}}&=&0\\x^{2}(1-\frac{6}{x}+\frac{9}{x^{2}})&=&x^{2}(0)\\x^{2}-6x+9&=&0\\(x-3)(x-3)&=&0\\(\frac{1}{x-3})(x-3)(x-3)&=&\frac{1}{x-3}(0)\quad ; x\neq 3\\x-3&=&0\\x-1-2&=&0\\x-1&=&2\\(x-1)^{2}&=&2^{2}\\(x-1)^{2}&=&4\end{array}

Pin It