ค้นหา

เส้นขนาน

สำหรับเรื่องเกี่ยวกับเส้นขนานนี้ไม่มีอะไรมากครับ ไม่ยากด้วย เราต้องเข้าใจนิยามของเส้นขนาน และคุณสมบัติต่างๆของมัน และนำคุณสมบัติเหล่านั้นไปใช้แก้โจทย์ครับ เริ่มต้นที่นิยามของเส้นขนานก่อน

นิยามของเส้นขนาน

เส้นตรงสองเส้นที่อยู่บนระนาบเดียวกัน ขนานกัน ก็ต่อเมื่อ เส้นตรงทั้งสองเส้นนั้นไม่ตัดกัน

 

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com