ค้นหา

ระยะห่างระหว่างเส้นขนาน

ถ้าเรามีเส้นตรงขนานคู่หนึ่ง แล้วลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมต่อกันระหว่างเส้นตรงขนานคู่นั้น ลากหลายๆคู่ แล้วลองวัดส่วนของเส้นตรงที่เราลากเชื่อมดู่น่ะครับ ความยาวจะเท่ากันหมดทุกเส้นครับ

ในทำนองเดียวกัน

ถ้าเส้นเชื่อมระหว่างเส้นตรงคู่หนึ่งมีความยาวเท่ากันหมดเรากล่าวได้ว่าเส้นตรงคู่นั้นขนานกันครับ

ถ้าอ่านแล้วงงดูรูปข้างล่างประกอบครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com