ค้นหา

มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

มุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด

 

จากรูปเส้นตรง \(\overline{AB} \) ตัดกับเส้นตรงคู่หนึ่งทำให้เกิดมุมภายใน 4 มุม คือ

มุม \(\widehat{x},\widehat{y},\widehat{m},\widehat{n}\)

เรียก \(\widehat{x}\)และ\(\widehat{y}\) ว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน ครับ

เรียก \(\widehat{m}\)และ\(\widehat{n}\) ว่ามุมภายในที่อยู่บนข้างเดียวกัน ครับ

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com