ค้นหา

สูตรการบวกเลขหางหมา

1.จงหาผลบวกของ

1.1

\(1+2+3+4+5+...+48+49+50\)

วิธีทำ

\(1+2+3+4+5+...+48+49+50\)

จากสูตรการบวกเลขหางหมา  คือ \(\frac{n(n+1)}{2}\)

\(=\frac{50(50+1)}{2}\)

\(=1275\)

1.2   \(1+2+3+4+5+6+...+998+999+1000\)

วิธีทำ

\(1+2+3+4+5+6+...+998+999+1000\)

จากสูตรการบวกเลขหางหมา คือ

\(\frac{n(n+1)}{2}\)

\(\frac{1000(1000+1)}{2}\)

\(=500(1000+1)\)

\(=500500\)

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com