สูตรในการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมโดยทั่วไปแล้ว คือ

\( \frac{1}{2} \times \) ฐาน \(\times\) สูง

แต่ถ้าไปเจอสามเหลี่ยมในลักษณะตามรูปข้างล่าง ซึ่งเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า การใช้สูตรข้างต้นที่กล่าวมาในการหาพื้นที่คงทำได้ยาก...

วันนี้จึงขอเสนอสูตรสำหรับการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า...น่ะครับสามารถนำไปใช้ในการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าได้เลยน่ะคับ...มาดูกันเลยว่าสูตรเป็นยังไง...

สามเหลี่ยมด้านไม่เท่าซึ่งมีความยาวของด้านยาว a ,b และ c ตามลำดับเมื่อ a ,b,c ไม่เท่ากันน่ะคับ เราสามารถหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านี้โดยมีสูตรคือ

พื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า \(=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\)

เมื่อ  \(s=\frac{a+b+c}{2}\)

มาดูตัวอย่างการใช้สูตรเลยดีกว่าคับ

ตัวอย่างที่ 1 จงหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งซึ่งมีความยาวด้านยาว  39 ,42 และ 45 ตามลำดับ

วิธีทำ แน่นอนคับสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแน่นอน....ดังนั้นถ้าจะหาพื้นที่ก็ต้องใช้สูตรเลย

จากสูตรคือ

พื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า \(=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\)

ให้ a=39 , b=42 และ c=45   ต่อไปก็หา  s  คับ โดยที่

\(s=\frac{a+b+c}{2}\)    แทนค่า a,b,c ลงไปเลย จะได้

\(s=\frac{39+42+45}{2}=63\)

เมื่อได้ค่า s แล้วนำไปแทนค่าในสูตรการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเลยคับ...จะได้

พื้นที่รูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า \(=\sqrt{63(63-39)(63-42)(63-45)}=756\)      ลองบวกลบคูณหารทอดรากเองน่ะเองน่ะ

ดังนั้น...สามเหลี่ยมด้านไม่เท่านี้มีพื้นที่ 756 ตารางหน่วย...คับ นี้คือตัวอย่างการหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้านไม่เท่า...น่ะคับ...ไม่ยากคับ...ขอให้มีความสุขกับการเรียนคณิตศาสตร์คับ

Pin It