วันนี้เรามาดูความแตกต่างระหว่างดอกเบี้ยคงต้น กับดอกเบี้ยทบต้นกันครับ ซึ่งถ้าเราดูตามชื่อเรียกแล้ว ถ้าเราไปฝากเงินที่ธนาคาร แล้วธนาคารมีตัวเลือกให้เราเลือกว่าจะเอาดอกเบี้ยประเภทไหน แน่นอนเราคงตอบโดยไม่ลังเลว่า ดอกเบี้ยทบต้น เพราะเป็นการเอาเงินมาทบกันก่อนแล้วค่อยคำนวณหาดอดเบี้ยในปีถัดไป อ่านถึงตรงนี้ใครที่ไม่มีความรู้ตรงนี้คง งง ครับ เรามาดูแผนภาพ ดอกเบี้ยคงต้น vs ดอกเบี้ยทบต้นกันครับ

ตัวอย่าง  จำปาฝากเงินไว้กับธนาคารสองแห่ง  โดยฝากไว้ธนาคารและ 100 บาท

ธนาคารแห่งที่ 1  ห้ดอกเบี้ยแบบคงต้น ร้อยละ 4 ต่อปี

ธนาคารแห่งที่ 2  ให้ดอกเบี้ยแบบทบต้น ร้อยละ 4 ต่อปี

เมื่อสิ้น 4 ปี จำปาจะมีเงินฝากเท่าใด

วิธีทำ จะเห็นได้ว่าธนาคารแห่งที่ 1 ให้ดอกเบี้ยแบบคงต้น นั่นก็คือ จำปาจะได้ดอกเบี้ย ปีละ 4  บาทเท่าเดินตลอดเพราะเงินที่นำมาคำนวณดอกเบี้ยในปีถัดๆไป คือ 100 บาทเท่าเดิม กล่าวคือ

ปีแรก จำปาได้ดอกเบี้ย \(100\times 0.04=4\) บาท  ตอนนี้จำปามีเงินฝาก 104  บาท

ปีสอง  จำปาได้ดอกเบี้ย \(100\times 0.04=4\) บาท เท่าเดิม เวลาคิดดอกเบี้ยในปีถัดๆไปจะยังคงใช้เงินต้น 100 บาทในการคิดเสมอครับเพราะธนาคารให้ดอกเบี้ยแบบคงต้น และปีที่สอง จำปามีเงินเก็บ 108 บาท  

สามารถเขียนเป็น time line ได้ดังต่อไปนี้ครับผม

ดังนั้น เมื่อสิ้น 4 ปี จำปามีเงินฝาก 116 บาท

ธนาคารแห่งที่ 2 ให้ดอกเบี้ยแบบทบต้น ดังนั้น

เมื่อสิ้นปีที่ 1  จำปาได้ดอกเบี้ย \(100\times 0.04=4\) บาท นั้นคือเมื่อสิ้นปีที่ 1 จำปามีเงินฝาก 104 บาท

เมื่อสิ้นปีที่ 2 จำปาได้ดอกเบี้ย \(104\times 0.04=4.16\) บาท นั่นคือเมื่อสิ้นปีที่ 2 จำปามีเงินฝาก \(104+4.16=108.16\) บาท

เมื่อสิ้นปีที่ 3 จำปาได้ดอกเบี้ย \(108.16\times 0.04=4.33\) นั่นคือเมื่อสิ้นปีที่ 3 จำปามีเงินฝาก \(108.16+4.33=112.49\) บาท

เมื่อสิ้นปีที่ 4 จำปาได้ดอกเบี้ย\(112.49\times 0.04=4.50\) นั่นคือเมื่อสิ้นปีที่ 4 จำปามีเงินฝาก \(112.49+4.50=116.99\) บาท

สามารถเขียนเป็น time line ได้ดังต่อไปนี้ครับผม

สามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับดอกเบี้ยตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับผม

Pin It