คลิปการสอนเรื่องอนุกรมเป็นคลิปการสอนออนไลน์ เมื่อครั้งที่ โควิดระบาดอย่างหนักทำให้นักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้  ทำให้ครูต้องปรับรูปแบบการสอนมาสอนแบบออนไลน์ ผมก็ได้อัดวิดีโอเอาไว้ตอนที่สอนด้วย วันนี้ว่างหน่อยก็เอามาให้ดูเผื่อเป็นประโยชน์ แต่ว่าต้องใช้อินเตอร์เน็ตที่แรงหน่อยนะ  จะได้ไม่ต้องรอแบบหมุมนานๆ ลองดูครับเผื่อจะเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Pin It