ค้นหา

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ

เลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนตรรกยะ หรือถ้าพูดง่ายๆก็คือมีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนนั่นเอง

เรามาดูนิยามเลขยกกำลังที่มีเลขชี้กำลังเป็นเศษส่วนกัน

นิยาม ให้  a เป็นจำนวนจริง และ n เป็นจำนวนเต็มที่มีมากกว่า 1

\( a^{\frac{1}{n}}=\sqrt[n]{a}\)

จากนิยาม ความหมายก็คือ

\(  \sqrt{3}=3^{\frac{1}{2}}\)

\(\sqrt{7}=7^{\frac{1}{2}}\)

\(\sqrt[3]{5}=5^{\frac{1}{3}}\)

\(\sqrt[4]{11}=11^{\frac{1}{4}}\)

\(\sqrt{5^{3}}=5^{\frac{3}{2}}\)

\(\sqrt[3]{14^{2}}=14^{\frac{2}{3}}\)

\(\sqrt[5]{68^{4}}=68^{\frac{4}{5}}\)

จากบทนิยามนี้เราจำเป็นต้องจำบทนิยามให้ได้ เราที่สำคัญต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้เป็น

 

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com