การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ ก็คือ การหา \(a_{n}\) ของลำดับนั่นเองว่ามันมีรูปแบบอย่างไร การหาพจน์ทั่วไปของลำดับ วิธีการหาโดยทั่วไปคือพยายามสังเกตว่าแต่ละพจน์ของลำดับนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ยากแต่ต้องอาศัยความพยายามและฝึกฝนบ่อยๆ  วันนี้ผมก็เลยอัดวิดีโอ แสดงวิธีการหาพจน์ทั่วไปของลำดับ เผื่อบางคนเรียนไม่ทันในห้องเรียนจะได้ทบทวนและดูเพิ่มเติมได้ 

 

Pin It