บทความนี้เป็นตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดเรื่องลำดับเลขคณิต ซึ่งผมจะทำให้ดูเป็นบางข้อเท่านั้นเพื่อเป็น

แนวทางในการทำข้ออื่นต่อไป  การทำแบบฝึกหัดเรื่องลำดับเลขคณิตนั้น เครื่องมือที่สำคัญที่จะช่วยให้เราทำแบบฝึกหัดได้คือ พจน์ที่ไปของลำดับเลขคณิตหรือว่า \(a_{n}\)  ซึ่งเราจำเป็นต้องจำให้ได้

ซึ่งก็คือ พจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิตคือ

\(a_{n}=a_{1}+(n-1)d\)

เมื่อ \(a_{1}\) คือ พจน์ที่ 1 ของลำดับเลขคณิต

\(d\) คือ ผลต่างร่วม(common difference)

มาดูวิดีโอการทำแบบฝึกหัดกันเลยคับ

หรืออ่านศึกษาเพิ่มเติมจากลิงค์ข้างล่างนี้ก็ได้ครับ

ลำดับเลขคณิต ม.5 และพจน์ทั่วไปของลำดับเลขคณิต

Pin It