ค้นหา

จำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว

จำนวนเชิิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว เป็นร่างๆหนึ่งของจำนวนเชิงซ้อน ซึ่งจะกล่าวไปแล้วจำนวนเชิงซ้อนมีหลายร่าง

มาก ตัวอย่างเช่น

z=(x,y) เป็นร่างที่เป็นคู่อันดับ

z=x+yi ร่างนี้ไม่มีชื่อเรียกแต่ก็เป็นร่างๆหนึ่งของจำนวนเชิงซ้อน

\(z=r(cos\theta+isin\theta)\) เป็นร่างที่เรียกว่าจำนวนเชิงซ้อนในรูปเชิงขั้ว ซึ่งมีที่ไปที่มาอย่างไร เดี๋ยวไปดูที่วิดีโอ youtube ด้านล่างน่ะคับ ผมได้อธิบายถึงที่มาที่ไปให้ฟังแล้วอย่างไรก็พยายามอ่านทำความเข้าใจและทำแบบฝึกหัดเยอะเพราะว่าเรื่องนี้ชอบนำ้มาออกข้อสอบเข้ามหาลัยบ่อยมากๆ พวกสอบตรงก็เยอะ พยายามอ่านทำความเข้าใจดีๆ ถ้ามีปัญหาอะไรก็ถามได้ที่ึคอมเม้นต์ด่านล่าง สำหรับวันนี้โชคดีทุกคน...

 

 

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com