ค้นหา

การวัดตำแหน่งที่ข้อมูล

การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล concept เรื่องนี้ไม่ยาก ชื่อการบอกแล้วว่าเป็นการบอกตำแหน่งของข้อมูลว่า

ข้อมูลที่เราสนใจอยู่ในตำแหน่งอย่างไร อยู่ในตำแหน่งที่ดีไหม หรือว่าอยู่ท้ายๆเราคงเคยได้ยินบ่อยๆว่า คะแนนสอบของนาย ก. อยู่ที่เปอร์เซนไทล์ที่ 45  ส่วนคะแนนสอบของ นาย ข. อยู่ที่เปอร์เซนไทล์ที่ 56  ซึ่ง

ลักษณะนี้แหละเป็นการบอกตำแหน่งข้อมูล ซึ่งเราจะมาเรียนรู้กันในบทความนี้ว่าการบอกตำแหน่งของข้อมูลนั้น เขามีวิธีการอย่างไร  ซึ่งเป็นเนื้อหาเราจะได้เรียนในชั้น ม.5 ในเรื่องของสถิติ  มาเริ่มกันเลยดีกว่าคับ

ในการบอกตำแหน่งหรือว่าการวัดตำแหน่งของข้อมูลนั้น  เราจะใช้คำเหล่านี้เพื่อแสดงถึงว่าตำแหน่งของข้อมูลนั้นอยู่ตำแหน่งใดของจำนวนข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่ ก็คือ

 • median(ค่ามัธยฐาน)  คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียงข้อมูลแล้ว อันนี้จะไม่อธิบายเพราะเรียนแล้ว
 • Quartile
 • Decile
 • Percentile

4 ตัวที่ผมกล่าวถึงข้างต้นเป็นเครื่องมือหรือเป็นคำสำหรับใช้แสดงถึงการวัดตำแหน่งที่ข้อมูล

เดียวเรามาดู ความหมายของแต่ละอย่างเลยครับว่าเป็นอย่างไร

 • median(ค่ามัธยฐาน)  คือข้อมูลที่อยู่ตรงกลางเมื่อเรียงข้อมูลแล้ว อันนี้จะไม่อธิบายเพราะเรียนแล้ว
 • Quartile
 • Decile
 • Percentile

   

  ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com