ค้นหา

การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงความถี่

การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูลที่ไม่มีการแจกแจงความถี่ สามารถหาได้จากสูตรดังนี้ แล้วแต่ว่าเราจะวัดแบบ

ไหน อาจจะเป็นแบบ Quartile ,Decile หรือ Percentile ก็ได้  สามารถใช้สูตรนี้ได้เลย

เป็นสูตรในการหาตำแหน่ง ของข้อมูลที่ไม่มีการมีการแจกแจงความถี่น่ะคับ

\(Q_{k}=\frac{k(N+1)}{4}\)

\(D_{k}=\frac{k(N+1)}{10}\)

\(P_{k}=\frac{k(N+1)}{100}\)

เมื่อ N คือจำนวนข้อมูลทั้งหมด

มาดูตัวอย่างกันเลยดีกว่าคับ

ตัวอย่างที่ 1 กำหนดข้อมูลให้ดังต่อไปนี้

 

 


ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com