พอดีวิดิโอนี้ได้ทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนในชั้นเรียนได้ทบทวนเพื่อเตรียมตัวก่อนสอบมีเนื้อหาเกี่ยวกับพวก

  •   \(i^{n}\)
  • ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเชิงซ้อน
  • สังยุคของจำนวนเชิงซ้อน
  • การแก้สมการจำนวนเชิงซ้อนเพื่อหา ส่วนจริงและส่วนจินตภาพ
  • กราฟของจำนวนเชิงซ้อนต่างๆ

อย่างไรก็ตามก็ลองเอาไปดู เผื่อมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังจะสอบน่ะคับ 

Pin It