เอกสารนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเภทสถิติ ความหมายของพารามิเตอร์ ความหมายของค่าสถิติ ว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ อ่านๆดูไม่ยาก คนที่จะทำวิจัยหรือเรียนเกี่ยวกับวิชาสถิติต้องรู้ความหมายของค่าพวกนี้ครับ ดูตัวอย่างเอกสารด้านล่างครับ