เอกสารประกอบการสอนเรื่องการประมาณค่าพารามิเตอร์  และเนื้อหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ลองดาวน์โหลดไปอ่านดูครับเผื่อมีประโยชน์