แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการอินทิเกรต เป็นแบบฝึกทักษะที่ดีมากเหมาะกับการนำไปฝึกเพื่อพัฒนาตนเองสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 ผลงานนี้เป็นของคุณครูเอื้อมพร ลาโยธี ครับ ต้องขอบคุณท่านมากครับที่ท่านกรุณานำเอกสารนี้มาเผยแพร่ เพราะเป็นประโยชน์มากเลยครับทั้งสำหรับคุณครูและนักเรียน ขอขอบพระคุณมากครับ