แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์นี้เป็นแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ที่ดีมากๆ ครับเพราะมีตัวอย่างแบบฝึกที่หลายหลายทำให้นักเรียนสามารถนำไปใช้เรียนรู้และฝึกฝนเองได้ครับ แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์นี้เป็นผลงานการเผยแพร่ของครูศิริลักษณ์ ล่องคลอง ต้องขอขอบคุณครูมากๆเพราะมีประโยชน์ต่อการเรียนของนักเรียนเป็นอย่างมาก นักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปลองฝึกเรียนได้ด้วยตนเอง และครูสามารถใช้เป็นสื่อการสอนได้ดีเป็นอย่างมาก ดูตัวอย่างไฟล์และดาวน์โหลดด้านล่าง

ดาวน์โหลด

Pin It