เอกสารประกอบการสอนเรขาคณิตวิเคราะห์ ในส่วนของเรื่องสมการเส้นตรง ครับ เอกสารนี้เป็นของครูนิบัสลาน นิเซ็ง ที่กรุณานำมาเผยแพร่ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนมากๆครับ สามารถดูตัวอย่างเอกสารและนำโจทย์ไปลองทำได้ครับ เป็นประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับผม

ดาวน์โหลด