เว็บไซด์แห่งนี้จัดตั้งขึ้นมามีวัตถุประสงค์หลักคือ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้สำหรับนักเรียนและผู้สนใจในวิชาคณิตศาสตร์ทุกท่าน

นักเรียนหลายคนประสบปัญหาการเรียนในห้องเรียนคือ ฟังครูไม่ทัน  ไม่เข้าใจในบทเรียน ไม่มีแหล่งสำหรับอ่านเพิ่มเติม สามารถใช้เว็บไซด์แห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมได้และผู้ปกครองก็สามารถใช้เป็นสื่อช่วยในสอนบุตรหลานของท่านได้ เพราะผมได้เขียนอธิบายรายละเอียดต่างๆอย่างเป็นขั้นตอนชัดเจน ท่านสามารถที่จะศึกษาเองและนำไปสอนบุตรหลานของท่านได้ เว็บไซด์นี้ใช้งานได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เนื่องจากการจัดทำเว็บไซด์นั้นมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสองอย่างคือค่าเช่าโฮสต์และโดเมน ท่านใดที่ประสงค์จะช่วยเหลือบริจาคเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้เว็บไซด์นี้สามรถดำเนินการต่อไปได้ เป็นการต่ออายุเว็บไซด์ ให้เด็กๆทุกคนได้เข้าศึกษาหาความรู้ เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กๆต่อไปสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือโดยโอนเงิน

ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี 010-0-48723-8

สาขายานนาวา (ออมทรัพย์)

ชื่อบัญชี: นายวิษณุ  สมรัตน์

ผมขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านคับที่เห็นความสำคัญของการศึกษาและได้บริจาคเงินช่วยเหลือเว็บไซด์แห่งนี้ เป้าหมายต่อไปของผมคือจะใช้สื่อวิดีโอออนไลน์มาเป็นสื่อช่วยในการสอน เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพและเด็กๆทุกคนจะได้เข้าใจง่ายขึ้น...หวังว่าเว็บไซด์เล็กๆแห่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชม  ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้การสนับสนุน

 

Pin It