• รากที่สอง (square root)

    In mathematics, a square root of a number a is a number y such that \(y^{2}=a\) 

    For example, 4 is a square root of 16 because \(4^{2}=16\)

    พอดีไปอ่านเจอในเวบภาษาอังกฤษ ก็เลยเขียนบทความนี้ขี้นมาครับ ฝรั่งเขาเขียนนิยามของรากที่สอง(square root) ไว้ครับ