Main menu

การคูณและการหารเศษส่วนเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ถ้าใครคูณและหารจำนวนเต็มได้ก็จะคูณและหารเศษส่วนได้ครับ  เรามาการคูณเศษส่วนก่อนครับ

การคูณเศษส่วน

การคูณเศษส่วนมีหลักการง่ายๆเลยคร้บเอาเศษคูณกับเศษ และ เอาส่วนคูณกับส่วนถ้าตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ตัดทอนให้เรียบร้อยครับ ยกตัวอย่างโจทย์คูณเศษส่วนเช่น

แบบฝึกหัดการคูณเศษส่วน

1.จงหาผลการคูณเศษส่วนต่อไปนี้

1) \(\frac{1}{2}\times \frac{1}{3}\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}&=&\frac{1\times 1}{2\times 3}\\&=&\frac{1}{6}\quad \underline{Ans}\end{array}


2) \(\frac{2}{7}\times -\frac{3}{5}\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{2}{7}\times -\frac{3}{5}&=&\frac{2\times (-3)}{7\times 5}\\&=&-\frac{6}{35}\quad\underline{Ans}\end{array}


3) \(\frac{4}{11}\times \frac{22}{8}\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\frac{4}{11}\times \frac{22}{8}&=&\frac{4\times 22}{11\times 8}\end{array}

เอา 4  ตัดกับ 8  และเอา  11  ตัดกับ 22

\begin{array}{lcl}&=&\frac{2}{2}\\&=&1\quad\underline{Ans}\end{array}


4) \(\frac{2}{5}\times \frac{10}{27}\times \frac{9}{11}\times\frac{22}{24}\)

วิธีทำ  ถ้าโจทย์มันยาวมากแบบนี้มีการคูณกันหลายพจน์วิธีการคือดูว่ามันสามารถตัดทอนกันได้ไหม ถ้าตัดทอนได้ก็ตัดทอนให้เรียบร้อย ส่วนใหญ๋ตัดทอนกันได้ครับอย่างเช่นในข้อนี้ตัดทอนกันได้ครับจับคู่ตัดทอนกันเลยครับ ซึ่งจะเห็นว่า

2 ตัดทอนกับ 24  ได้

5 ตัดทอนกับ 10  ได้

27 ตัดทอนกับ 9  ได้

11 ตัดทอนกับ 12  ได้

ดูดีๆนะครับอย่ารีบครับ ตัดทอนเรียบร้อยแล้วจะได้ดังนี้

\begin{array}{lcl}\frac{2}{5}\times \frac{10}{27}\times \frac{9}{11}\times\frac{22}{24}&=&\frac{1}{1}\times\frac{2}{3}\times\frac{3}{1}\times\frac{2}{12}\\&=&\frac{1\times 2\times 3\times 2}{1\times 3\times 1\times 12}\\&=&\frac{12}{36}\\&=&\frac{1}{3}\quad \underline{Ans}\end{array}


การหารเศษส่วน

ต่อไปมาดูการหารเศษส่วนบ้างครับก็ไม่ยากคูณเป็นการหารเป็นครับอย่าลืมต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและสลับตัวเศษไปตัวส่วนสลับตัวส่วนไปเป็นตัวเศษด้วยครับ  ไปดูตัวอย่างกันเลย

แบบฝึกหัดการหารเศษส่วน

1.จงหาผลหารของเศษส่วนต่อไปนี้

1) \(\left(\frac{2}{3}\times\frac{5}{7}\right)\div\frac{10}{42}\)

วิธีทำ

\begin{array}{lcl}\left(\frac{2}{3}\times\frac{5}{7}\right)\div\frac{10}{42}&=&\frac{10}{21}\times\frac{42}{10}\\&=&2\quad\underline{Ans}\end{array}


2) \(\frac{1}{2}\div\frac{3}{4}\div\frac{7}{8}\div\frac{5}{6}\)

วิธีทำ 

\begin{array}{lcl}\left(\frac{1}{2}\times\frac{4}{3}\right)\div\frac{7}{8}\div\frac{5}{6}&=&\frac{4}{6}\div\frac{7}{8}\div\frac{5}{6}\\&=&\left(\frac{4}{6}\times\frac{8}{7}\right)\div\frac{5}{6}\\&=&\\&=&\left(\frac{4}{6}\times\frac{8}{7}\right)\times\frac{6}{5}\\&=&\frac{32}{35}\quad\underline{Ans}\end{array}


We have 112 guests and no members online