การบวก การลบ เศษส่วน เนื้อหาในส่วนนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่เรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมแล้ว ตั้ง ป.4 เป็นต้นไปก็น่าจะได้เรียนแล้ว ฉะนั้นในระดับนี้ผมจะนำเสนอวิธีการบวก ลบ เศษส่วนแบบอธิบายไม่เจาะลึกมาก เพราะถือว่าทุกคนมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เนื้อหาเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะต้องใช้ในการเรียนต่อในระดับสูงต่อไป ถ้าบวก ลบ เศษส่วนไม่ได้จะลำบาก ทั้งในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ แม้แต่วิชาในทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ กับ เคมี  ดังนั้นต้องเรียนรู้และทำแบบฝึกหัดเยอะๆครับ

Pin It

Page 2 of 2