นิยามของจำนวนเต็ม

An integer is a number that can be written without a fractional or decimal component. For example, 21, 4, and −2048 are integers; 9.75, 5½, and 2 are not integers. The set of integers is a subset of the real numbers and consists of the natural numbers (0, 1, 2, 3, ...) and the negatives of the non-zero natural numbers (−1, −2, −3, ...).

การบวกจำนวนเต็มผมจะขอแยกทำให้ดูเป็นกรณีไปน่ะครับ

กรณีที่ 1 การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

กรณีนี้คงไม่ใช่ปัญหา เพราะกรณีนี้ไม่ยากครับง่ายๆ ตัวอย่างเช่น

การลบจำนวนเต็มไม่ยากเลยครับแต่ก่อนที่จะอ่านเรื่องการลบจำนวนเต็ม ควรที่จะอ่านเรื่องการบวก

จำนวนเต็มให้เข้าใจก่อนน่ะครับ

การที่จะลบจำนวนเต็มได้ นักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนตรงข้าม ก่อนครับ

พิจารณาเส้นจำนวนต่อไปนี้คับ....

       การบวก การลบ เศษส่วน เนื้อหาในส่วนนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่เรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมแล้ว ตั้ง ป.4 เป็นต้นไปก็น่าจะได้เรียนแล้ว ฉะนั้นในระดับนี้ผมจะนำเสนอวิธีการบวก ลบ เศษส่วนแบบอธิบายไม่เจาะลึกมาก เพราะถือว่าทุกคนมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เนื้อหาเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะต้องใช้ในการเรียนต่อในระดับสูงต่อไป ถ้าบวก ลบ เศษส่วนไม่ได้จะลำบาก ทั้งในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ แม้แต่วิชาในทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ กับ เคมี  ดังนั้นต้องเรียนรู้และทำแบบฝึกหัดเยอะๆครับ

การคูณและการหารเศษส่วนเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ถ้าใครคูณและหารจำนวนเต็มได้ก็จะคูณและหารเศษส่วนได้ครับ  เรามาการคูณเศษส่วนก่อนครับ

การคูณเศษส่วน

การคูณเศษส่วนมีหลักการง่ายๆเลยคร้บเอาเศษคูณกับเศษ และ เอาส่วนคูณกับส่วนถ้าตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ตัดทอนให้เรียบร้อยครับ ยกตัวอย่างโจทย์คูณเศษส่วนเช่น

พาลินโดรม คือ คำหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้า หรือจากขวาไปซ้ายแล้ว ยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น  กก  กนก   ยาย  นาน บวก dad  mom  eye  nun pop  madam  เรียกว่า  พาลินโดรม คำว่าพาลินโดรมเป็นภาษากรีก แปลว่า วิ่งกลับไปที่เดินอีก (running back again)

1. จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย 60 ,54 ,42 และ 30 แล้วเหลือเศษ 9 ทุกจำนวนคือข้อใดต่อไปนี้ (o-net 52)

  1. 3771
  2. 3780
  3. 3789
  4. 3798