นิยามของจำนวนเต็ม

An integer is a number that can be written without a fractional or decimal component. For example, 21, 4, and −2048 are integers; 9.75, 5½, and 2 are not integers. The set of integers is a subset of the real numbers and consists of the natural numbers (0, 1, 2, 3, ...) and the negatives of the non-zero natural numbers (−1, −2, −3, ...).

Pin It

การบวกจำนวนเต็มผมจะขอแยกทำให้ดูเป็นกรณีไปน่ะครับ

กรณีที่ 1 การบวกจำนวนเต็มบวกกับจำนวนเต็มบวก

กรณีนี้คงไม่ใช่ปัญหา เพราะกรณีนี้ไม่ยากครับง่ายๆ ตัวอย่างเช่น

Pin It

การลบจำนวนเต็มไม่ยากเลยครับแต่ก่อนที่จะอ่านเรื่องการลบจำนวนเต็ม ควรที่จะอ่านเรื่องการบวก

จำนวนเต็มให้เข้าใจก่อนน่ะครับ

การที่จะลบจำนวนเต็มได้ นักเรียนต้องมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของจำนวนตรงข้าม ก่อนครับ

พิจารณาเส้นจำนวนต่อไปนี้คับ....

Pin It

       การบวก การลบ เศษส่วน เนื้อหาในส่วนนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่เรียนมาตั้งแต่ระดับชั้นประถมแล้ว ตั้ง ป.4 เป็นต้นไปก็น่าจะได้เรียนแล้ว ฉะนั้นในระดับนี้ผมจะนำเสนอวิธีการบวก ลบ เศษส่วนแบบอธิบายไม่เจาะลึกมาก เพราะถือว่าทุกคนมีพื้นฐานมาบ้างแล้ว เนื้อหาเรื่องนี้ถือว่าสำคัญมาก เพราะต้องใช้ในการเรียนต่อในระดับสูงต่อไป ถ้าบวก ลบ เศษส่วนไม่ได้จะลำบาก ทั้งในวิชาคณิตศาสตร์ หรือ แม้แต่วิชาในทางวิทยาศาสตร์ เช่น ฟิสิกส์ กับ เคมี  ดังนั้นต้องเรียนรู้และทำแบบฝึกหัดเยอะๆครับ

Pin It

การคูณและการหารเศษส่วนเป็นเรื่องที่ง่ายมาก ถ้าใครคูณและหารจำนวนเต็มได้ก็จะคูณและหารเศษส่วนได้ครับ  เรามาการคูณเศษส่วนก่อนครับ

การคูณเศษส่วน

การคูณเศษส่วนมีหลักการง่ายๆเลยคร้บเอาเศษคูณกับเศษ และ เอาส่วนคูณกับส่วนถ้าตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ก็ตัดทอนให้เรียบร้อยครับ ยกตัวอย่างโจทย์คูณเศษส่วนเช่น

Pin It

พาลินโดรม คือ คำหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้า หรือจากขวาไปซ้ายแล้ว ยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น  กก  กนก   ยาย  นาน บวก dad  mom  eye  nun pop  madam  เรียกว่า  พาลินโดรม คำว่าพาลินโดรมเป็นภาษากรีก แปลว่า วิ่งกลับไปที่เดินอีก (running back again)

Pin It