ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น

  • เอกสารการเรียนทฤษฏีกราฟเบื้องต้น

    เอกสารประกอบการสอนทฤษฏีกราฟเบื้องต้น  เรื่องทฤษฏีกราฟนี้เป็นเรื่องที่เรียนสนุกมากครับสำหรับผม เพราะเรียนแล้วมันทำให้เราสามารถนำความรู้ที่ได้นี้ ไปแก้ปัญหาต่างๆโดยการนำปัญหาที่มีนั้นมาจำลองให้อยู่ในรูปลักษณะของกราฟ ทำให้เราเห็นปัญหาที่ชัดเจนและสามารถแก้ปัญหานั้นๆได้ง่ายขึ้น อีกอย่างการเรียนเรื่องนี้สามารถนำไปบูรณากับวิชาอื่นได้มากมายโดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ผมว่าเหมาะมากเลยครับผม เรื่องนี้ถ้าเราอ่านและเข้าใจจริงๆมันทำให้เราสามารถนำความรู้ไปต่อยอดทำเป็นโครงงานทางคณิตศาสตร์ได้ครับ และที่สำคัญผมชื่นชมและชื่นชอบคนที่ให้กำเนิดเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก เพราะเขาเก่งจริงๆ คนอะไรไปเที่ยวตลาดกลับมาแล้วได้ทฤษฏีทางคณิตศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่มาจากตลาด ผมแนะนำให้เด็กๆได้ศึกษาเลยเรื่องนี้ เอาไว้อ่านเล่นๆนอกเวลาก็ได้ เอาเอกสารไปลองอ่านเล่นศึกษาดูเลยครับผม เป็นเอกสารของครูอุเทน นุแปงถา ต้องขอขอบคุณท่านด้วยที่กรุณานำมาเผยแพร่เพื่อให้พวกเราได้นำไปศึกษาต่อครับผม ไปดูตัวอย่างเอกสารด้านล่างเลยครับ

    ดาวน์โหลดเอกสาร