• เอกนาม

    วันนี้เราจะมีรู้จักเจ้า เอกนาม  กันครับผมหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Monomial  แต่ก่อนจะรู้จักความหมายของคำว่า เอกนาม  ต้องรู้จักพวกเหล่านี้ก่อนคับ  

  เวลาเรียนแก้สมการต่างๆ เราจะเจอกับพจน์พวกนี้ เช่น

  • \(2x\)
  • \(\frac{1}{4}y\)
  • \(-34x^{2}y^{3}\)
  • \(0.9z^{3}y^{-5}\)