• Powerpoint ประกอบการสอนเรื่องพหุนาม

  Powerpoint ประกอบการสอนเรื่องพหุนาม  ซึ่งได้รับการอนุเคราะห์จากสำนักพิมพ์ พว.  ใครที่อุดหนุนหนังสือของสำนักพิมพ์นี้ก็จะได้รับมาเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน ซึ่งเหมาะมากๆในการใช้เป็นสื่อช่วยสอนของครู หนังสือของสำนักพิมพ์ พว. นี้ก็จะมีแบบฝึกหัดให้ได้ให้ลองทำเยอะ ใครที่ต้องการให้นักเรียนลองฝึกทำแบบฝึกหัดเยอะๆ ลองสั่งซื้อหนังสือของ สำนักนี้มาใช้ดูครับ 

 • เอกนาม

    วันนี้เราจะมีรู้จักเจ้า เอกนาม  กันครับผมหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Monomial  แต่ก่อนจะรู้จักความหมายของคำว่า เอกนาม  ต้องรู้จักพวกเหล่านี้ก่อนคับ  

  เวลาเรียนแก้สมการต่างๆ เราจะเจอกับพจน์พวกนี้ เช่น

  • \(2x\)
  • \(\frac{1}{4}y\)
  • \(-34x^{2}y^{3}\)
  • \(0.9z^{3}y^{-5}\)