ข้อสอบเคมีพร้อมเฉลยโครงการแบรด์ซัมเมอร์แคมป์ 2008 (brand summer camp)  เป็นข้อสอบวิชาเคมีนะครับ เป็นข้อสอบที่ดีมากครับ ไม่ยากไป ไม่ง่ายไป เหมาะสำหรับการฝึกฝนเพื่อเตรียมตัวในการสอบในห้องเรียนและสอบแข่งขันทั่วไป ที่สำคัญคือมีการสรุปเนื้อหาให้พร้อมข้อสอบอย่างดี อ่านเนื้อหาที่เขาสรุปให้แล้วลองทำข้อสอบครับ ที่สำคัญอย่าลืมตั้งใจเรียนในห้องเรียนด้วยครับ

ดาวน์โหลด