หนังสือคณิตศาสตร์เรื่อง คณิตคิดรื่นรมย์ เป็นหนังสือที่เผยความนึกคิด แนวคิด ความเป็นมา เกม ปริศนา และเครื่องพักผ่อนหย่อนใจที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลและธรรมชาติของคณิตศาสตร์  ไปดูตัวอย่างของข้อสอบด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด