หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 สสวท. เป็นหนังสือเรียนที่มีเนื้อหาตรงตามมาตรฐานและตัวชีวัดของกระทรวงศึกษาธิการ ใครที่ไม่ถนัดไม่ชอบอ่านแบบ ต้องนั่งเปิดหนังสือจริงๆ แต่มีพวก ipad ,smart phone ก็สามารถดาวน์โหลดไว้อ่าน มีปากกาด้วยยิ่งดี อ่านไปก็ทำแบบฝึกหัดเขียนลงไปเลยครับ สะดวกดี  หรือใครจะดาวน์โหลดไปพิมพ์ออกมาอ่านก็ได้ครับ แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคน แต่ผมชอบอ่านใน ipad  มากกว่าสะดวกดี อ่านทำการบ้านที่ไหนก็ได้ครับ ดูตัวอย่างหนังสือและลิงค์ดาวน์โหลดข้างล่างครับ

ดาวน์โหลด