หนังสือเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 2 สสวท. หนังสือคณิตศาสตร์นี้มีเนื้อหาที่ตรงตามมาตรฐานตัวชี้วัดของกระทรวงศึกษาธิการนะครับ เป็นหน้งสือที่ดีครับ เพราะว่าเขาจะเขียนพิสูจน์ที่มาที่ไปให้เราดูด้วย ไม่เหมือนกับหนังสือของสำนักอื่นที่ยกมาเฉพาะสูตรไม่รู้ซึ่งที่มาที่ไป อย่างไรใครที่ชอบอ่านแบบ e-book ก็ดาวน์โหลดไปไว้ใน smart phone เอาไว้อ่านได้ครับ จะได้ไม่ต้องถือหนังสือให้หนักที่สำคัญเปิดอ่านที่ไหนก็ได้เมื่อมีเวลาว่าง ดูตัวอย่างหนังสือที่ด้านล่างครับ ลิง์ดาวน์โหลดก็อยู่แถวด้านล่างแหละครับ

ดาวน์โหลด