อนุกรมอนันต์ คืออะไร ชื่อก็บอกแล้วว่าคืออนุกรมอนันต์ ฉะนั้นมันต้องมีพจน์ที่มากมายนับไม่ถ้วน มาดูความหมายในทางที่เป็นภาษาคณิตศาสตร์ดีกว่าครับ

ถ้า \(a_{1},a_{2},a_{3},\cdots ,a_{k}\) เป็นลำดับจำกัดที่มี \(k\) พจน์ จะเรียกการเขียนแสดงการบวกของพจน์ทุกพจน์ของลำดับในรูป \(a_{1}+a_{2}+a_{3}+\cdots +a_{k}\) ว่า อนุกรมจำกัด \((finite\quad series)\) ในทำนองเดียวกัน ถ้า \(a_{1},a_{2},a_{3},\cdots ,a_{n},\cdots\) เป็นลำดับอนันต์ จะเรียกการเขียนแสดงผลบวกในรูป \(a_{1}+a_{2}+a_{3}+\cdots +a_{n}+\cdots\) ว่า อนุกรมอนันต์ \((infinite\quad series)\)

ซึ่งในเรื่องนี้เราสนใจในการหาผลบวกของอนุกรมอนันต์ อ่านตามลิงค์เลยครับ

Pin It