เอกสารประกอบการสอนเรื่องจำนวนเต็ม เป็นผลงานของครูเพ็ญศรี ศิลปเจริญ เป็นงานที่เป็นประโยชน์กับนักเรียนและครูผู้สอนมากๆเลยครับผม นักเรียนสามารถอ่านและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ครูสามารถใช้เป็นสื่อประกอบการสอนได้ 

ดาวน์โหลด

Pin It