ชุดกิจกรรมการสอบเรื่องจำนวนเต็บ สอบแบบ SSCS  เป็นชุดกิจกรรมการสอบที่เป็นผลงานของโรงเรียนประชารัฐพัฒนาครับผมเป็นประโยชน์ต่อการเรียนมากเลยครับ 

ดาวน์โหลด