บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องพื้นฐานทางเรขาคณิต

เป็นผลงานการเผยแพร่ของครูสมปอง  แสงนารี ครับเป็นประโยชน์สำหรับการเรียนการสอนมากเลยครับผม ขอบคุณมากครับ

ดาวน์โหลด

Pin It