แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องระบบจำนวนเต็ม เป็นผลงานการเผยแพร่ของครูอำไพ สัตนาโค ซึ่งเป็นประโยชน์กับอย่างมากสำหรับการศึกษาของนักเรียนและครูสามารถนำไปเป็นสื่อประกอบการสอนได้ด้วยคับผม ดูตัวอย่างไฟล์ด้านล่างครับ

Pin It