ชุดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลัง เป็นผลงานการเผยแพร่ของครูเกียรติมณี บำรุงไร่ ครับ เป็นผลงานที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนและครูผู้สอนมากๆครับผม ดูตัวอย่างเอกสารด้านล่างครับ

Pin It