ใบงานรูปแบบความสัมพันธ์ เรื่องนี้ผมว่ามันสร้างสรรค์จินตนาการดีนะ ไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากมาย แต่ต้องอาศัยจินตนาการและประสบการณ์ เสริมสร้างจินตนาการและสนุกในการคิดการทำมากคับ

ดาวน์โหลด

Pin It