ดาวน์โหลดใบงานคณิตศาสตร์ รูปแบบและความสัมพันธ์  เรื่องนี้เป็นลักษณะของการจินตนาการและการเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะช่วยฝึกฝนในเรื่องของการคิด การเชื่อมโยง ตลอดจนการแก้ปัญหาและการคิดอย่างเป็นระบบเรียบร้อยในหัวสมอง ฉะนั้นการเรียนเรื่องแบบนี้ได้อย่างเข้าใจ สามารถที่จะวางแผนงานต่างๆและทำงานออกมาอย่างเป็นระบบ  ดูตัวอย่างใบงาน ด้านล่างครับ

ดาวน์โหลด

Pin It