ค้นหา

เอกสารประกอบการสอนคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1

สวัสดีตอนเช้าที่สดใส อากาศร้อนแต่ผมไม่ร้อนเพราะผมทำงานอยู่ในห้องที่มีแอร์ ก็เลยสบายแต่ผมประหยัดแอร์น่ะคับ ผมเปิดแอร์ยี่่สิบห้าองศาประหยัดไฟคับ วันนี้มีเอกสารประกอบการสอน วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นเกี่ยวกับจำนวนนับ ซึ่งจะเห็นว่าแค่เพียงจำนวนนับจำนวนเดียว มีเรื่องให้ต้องเรียนมากมาย เช่น

 • จำนวนเฉพาะ
 • ตัวประกอบ
 • การแยกตัวประกอบ
 • ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)
 • ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น.
 • จำนวนเต็ม
 • การบวกจำนวนเต็ม
 • การลบจำนวนเต็ม
 • การคูณจำนวนเต็ม
 • การหารจำนวนเต็ม
 • เศษส่วน

และอื่นๆ อีกมากมายดูตัวอย่างเองแล้วกันคับว่ามีเรื่องอะไรบ้าง

 ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนและการใช้สื่อนี้คับ ....สวัสดี..

ติดต่อเรา wisanu.kkung@gmail.com