การเทียบบัญญัติไตรยางค์ถือว่าเป็นความรู้พื้นฐานที่ทุกคนต้องมีเอาไว้เปรียบเทียบเพื่อหาค่าอีกค่าหนึ่งเมื่ออีกค่าหนึ่งเปลี่ยนไป อันนี้ใช้ในชีวิตประจำวันบ่อยมาก  ยกตัวอย่างเช่น

ไปซื้อสบู่ที่ร้านค้าเขาขาย 2 ก้อนราคา 10 บาท ถ้าซื้อ 3 ก้อนจะราคาเท่าไร อะไรประมาณนี้ครับ

ดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างแล้วเอาไปฝึกทำดูครับ ไม่ยากง่ายๆ ฝึกฝนเยอะๆเดี๋ยวเก่งเอง

Pin It