PowerPoint ประกอบการสอนเรื่องเลขยกกำลัง ม.1 เรื่องเลขยกกำลังนี้เป็นเรื่องยอดฮิตมาก เพราะเรียนทุกชั้นตั้งแต่ ม.1 จนถึง ม.ปลาย แต่ ม.ปลายจะเจอในรูปแบบของฟังก์ชัน ก็คือฟังก์ชันเอ็กซ์โปเนนเชียลนั่นเอง ดังนั้นถ้าเราเข้าใจหัวใจหลักพื้นฐานเราก็จะสนุกกับการเรียน ไม่น่าเบื่อ สื่อนี้สามารถดาวน์โหลดไปอ่านศึกษาเองหรือเป็นสื่อสำหรับการเรียนการสอนของครูผู้สอนก็ได้ครับ...

Pin It