ใบงานนี้เป็นใบงานการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสอง เป็นคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครับ ไม่ยากมากแต่ต้องหัดบ่อยๆครับ จริงๆไม่ยากครับแต่ถ้าเราไม่เคยทำ ไม่คุ้นเคยกับมันก็จะดูยากครับ ดังนั้นต้องหัดทำเองครับ ใบงานนี้สามารถนำไปฝึกฝนได้เป็นอย่างดีครับ เป็นไฟล์ word สามารถนำไปแก้ไขได้ครับ ดูตัวอย่างข้อสอบด้านล่างครับ

Pin It