แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องอัตราส่วน เป็นผลงานการเผยแพร่ของคุณครู สุริยา บำรุงแนว ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมากนักเรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจได้ด้วยตัวเอง ครูสามารถใช้เป็นเครื่องมื่อในการสอนได้ครับ ดูตัวอย่างด้านล่างครับผม

ดาวน์โหลด