ชุดกิจกรรมการสอนเรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอัตราเร็วนะครับ ซึ่งในโจทย์ปัญหานี้มีการเฉลยในตัวเหมาะสำหรับการนำไปศึกษาด้วยตนเองเป็นอย่างยิ่งครับ ผลงานนี้เป็นผลงานของครูวิราวรรณ เวชกามา  เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์มากๆเลยครับผม ต้องขอขอบคุณครูมากๆที่นำผลงานออกมาเผยแพร่ให้ได้ศึกษากันครับ

ดาวน์โหลด